ADİŞSAD KAPATMALARI ENGELLİYOR

12-06-2012

ADİŞSAD girişimleriyle 15 GÜNLÜK KAPATMALAR KALDIRILIYOR

Adişsad Yönetim Kurulu Sağlık Bakanlığında bir dizi görüşmeler yapmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşlarının yönetmelikle ilgili sıkıntıları Müsteşarlık ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmüştür. Acil olan tanıtımla ilgili 15 günlük kapatma cezalarının, diğer Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğinde bulunan Tanıtım maddesi ile uyumlu hale getirileceği, ilgili yönetmeliğin imza aşamasında olduğu bilgisi alınmıştır. 

ADİŞSAD SGK SÜRECİ İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR 

SGK Kurumu GSS Genel Müdürü Namık Kaya ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Akdıkan ile yapılan görüşmelerde Hizmet Alımı için Sözleşme Taslağının hazırlandığını ve yakın zamanda Bakanımız Sayın Faruk Çelik’e sunulacağını bildirmiştir. Sayın Bakanın değerlendirilmesi sonucu Hizmet Alım Sürecinin Yıl Sonuna kadar hazır olabileceği bilgisi alınmıştır. Yönetim Kurulumuz SGK ile ilgili görüşlerini Sayın Namık Kaya ya yazılı bir dosya halinde sunmuş, süreçle ilgili toplantılara katılmak isteğimiz bildirilmiştir.

Ahmet Selvi
Yönetim Kurulu Başkanı
Adişsad